Spring til indhold
Hjem » Værktøj

Værktøj

PDF viewer – læs magasinet online

Udgivelse af det trykte magasin med PDF viewer – dvs tilbyde læsning fra web – har siden nettets tidligere vækstår været en udfordring for udgivere.

Der har været utallige bud på løsninger til digital læsning af magasiner og blade.

Tankegangene har bevæget sig fra et fuldkomment, digitalt optimeret læseværktøj (som fx Visiolinks digitale publiceringsplatform) til blot at stille PDF versionen til rådighed som en service til brugere.

Økonomisk er disse to forskellige løsninger også yderpunkter.

Det kan i en vis forstand betragtes som et betydeligt overkill at stille en publiceringsplatform til rådighed, hvis et blad udgives 5-8-10 gange årligt. Det er et på alle måder virkeligt dyrt arkiv til få læsere – og Visiolinks platform er da også dedikeret til en helt anden frekvens, typisk dagblade.

På den anden side er det en kende fattigt og bøvlet med PDF, hvor særligt adgang fra mobile devices giver lange load tider og ringe skærmtilpasning.

I dette krydsfelt har DB Job derfor valgt at tilbyde et værktøj til digital læsning af PDF – baseret på et produkt, der altid er til rådighed efter trykning af bladet…

HVORFOR PDF VIEWER?

Når bladet er trykt, giver det altid mening at lægge PDF’en online. Argumenterne er utallige, men lad os blot for god ordens skyld nævne service overfor medlemmer/læsere, både som supplement til det trykte, arkiv og adgang til læsning fra alle devices. Hertil kommer kontakt til nye læsere; indsigt i bladets redaktionelle tilbud er altid den bedste markedsføring. Og i den digitale verden er trafikøgning, med flere søgemaskine indgange altid væsentligt.

Forudsætningerne for et vellykket setup med digital læsning af bladet er derfor
– begrænset økonomisk ekstra byrde til online formatet
– begrænset arbejdsmæssig ekstra byrde til klargøring/konvertering
– smidig tilpasning til alle devices, primært mobil læsevenligt
– fastholde trafikken til eget site, dvs udgivelserne skal ligge lokalt

DB Jobs PDF Viewer løsning til online læsning af blade og magasiner lever op til denne kravspecifikation.

nyhedsbreve - hel eller halv automatiserede

Nyhedsbreve
– hel eller halv automatiserede!

Enhver udgiver i dagens digitaliserede verden driver de facto indholdsproduktion til flere kanaler samtidigt.

Opgaven for den tekniske del af ethvert setup bliver derfor at minimere dobbelt arbejde – for eksempel ved at kunne genbruge allerede publiceret indhold på tværs af platforme.

Nyhedsbreve er en oplagt kandidat.

Vores løsning faciliterer en betydeligt forenklet arbejdsproces. Kort fortalt opsamles alt webudgivet materiale efter dato og/eller tags.

Materialet opsamles i en editor, der udsender efter faste, forud planlagte rytmer. Altså hel automatiseret udgivelse!

Alternativt flyttes editorens indhold blot til nyhedsbrevklienten, og – udover det automatisk hentede materiale – kan nu tilføres nyt, ikke-udgivet indhold eller annoncer. Herefter planlægges udgivelse. Altså halvautomatiseret udgivelse!

Naturligvis har begge varianter mulighed for segmenterede og/eller emnespecifikke udsendelser, hvor brugeren afkrydser tags eller kategori interesseområder.

Princippet er ikke nyt. I vore jobdatabaser hedder det en jobagent; der opsamler alle relevante stillinger i perioden i en email. Dvs. indenfor indholdsproduktion kan vi kalde det en nyhedsagent….

NYHEDSBREVE

Nyhedsbreve er aktivt opsøgende og giver direkte kontakt og ejerskab til læserne

Nyhedsbreve er velegnede til engagement og kan personaliseres

Nyhedsbreve skaber faste medievaner, og fastholder læserne

Nyhedsbreve er billige og aktuelle

Nyhedsbreve kan passe sig selv!
– automatisk udsendelse
– baseret på bruger præferencer

Web survey
– data indsamling og analyser

Og online afstemninger….

Covid-19 nedlukningen satte hele samfundet i stå. Det gav udfordringer for driften af bestyrelser og alt foreningsarbejde i øvrigt, herunder konkret ved afstemninger til generalforsamlinger eller ved valg af kandidater.

For en kunde udviklede vi et enkelt men sikkert setup, der gav mulighed for at stemme på en ud af tre nominerede kandidater.

Web survey værktøjet kan naturligvis også benyttes traditionelt ifm spørgeskemaer, undersøgelser og dataindsamling. Det hele foregår med styring af modtagerlogin, registrering af svar . GDPR compliant!

Undersøgelser

Spørgeskema og analyser

Kundetilfredshed

Måling på en række parametre og tilfredshed

Medlemshøring

Indkald synspunkter eller forslag