Spring til indhold
Hjem » Jobdatabase

Jobdatabase

laererjob.dk jobdatabasen er udviklet af dbjob.dk

DB Job har igennem 2022 udviklet en helt ny jobdatabase i tæt samarbejde med en række konkrete kunder og/eller kundens annoncesalgsbureau.

Arbejdet har taget udgangspunkt i kundernes professionelle behov og ønsker ved salg af jobannoncer indenfor deres respektive, faglige organisationer. Det gælder eksempelvis Sygeplejersken, Folkeskolen/ Lærerjob samt Socialraadgiverforeningen.

Målet med samarbejdet var i sin enkelthed at udvikle en up-to-date-teknologisk jobdatabase med en række specifikke markedsførings- og serviceparametre tilpasset salgsproces og med sigte på udvikling af nye jobannonce profilprodukter.

Det var ligeledes et krav at den administrative byrde blev så forenklet og alt tastearbejde så intuitivt som muligt. Et arbejde, der fortsætter løbende!

Selve databasen er udviklet på php/mysql platform og med en frontend (selve jobsitet) i WordPress. 

Det betyder, at hver enkelt installation kan tilbydes fuldt og helt individuelt tilpasset.
Det er ligeledes muligt at kode funktionalitet dedikeret og unikt for den enkelte installation til specifikke salgsfremme formål eller kundebehov/-ønsker.

Features

Der er indbygget en række standard features, der benyttes aktivt af stort set enhver jobdatabase, og må anses for grundlæggende funktionalitet jobsøgningsmæssigt.

Det gælder features som
– jobagent
– jobsøgning med fritekst, stillingsbetegnelser, type eller efter region
– jobtæller, mest læste, delefunktioner mm.
– annonce pladser til bannere for kunde/virksomhed
– målrettet tagging struktur til visnings- og udvekslingsfunktionalitet
– integration til nyhedsbreve og hovedwebsite
– onlinebetaling og -afregning til direkte publicering af jobannonce
– storkunde aftaler med separat ordre flow
– backend indtastning (flere annoncer ad gangen) samt indlejring af logo, billede og video
– rette/slette adgang i brugere og arbejdsgiver profiler
– statistik modul for jobvisninger og trafik
etc etc…

Den fulde featureliste kan rekvireres ved henvendelse nedenfor.

Men herudover tilbyder vi at udvikle unik funktionalitet på toppen af de standardudbudte  features.

Blandt eksemplerne kan nævnes Folkeskolen/Lærerjob og Faglige Seniorer/Seniorjob.

Lærerjob

Ved opstarten af samarbejdet med Lærerjob blev det gjort meget klart, at der var helt specifikke krav til visuel appearance og herunder “genvejs-knapper, flydende placeret for let adgang til centrale handlinger.

Da hver frontend er individuelt kodet var det alene et spørgsmål om tid – og ved et forbilledligt samarbejde med de ansvarlige fra Folkeskolen kom løsningen til at fremstå helstøbt og overskuelig – i egen beskeden optik….find link nedenfor

Herudover havde salgsteamet opgaver på vegne af forskellige kunder, og derfor brug for et  flerbruger administrationssystem.

Seniorjob

Faglige Seniorer er fagbevægelsen tilbud til medlemmer, der forlader arbejdsmarkedet. Antallet af medlemmer er ca 260.000 (november 2023).

På et bagtæppe af mangel på ledige hænder og en øget interesse for en individuel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, lancerede Foreningen sin rekrutteringsportal – seniorjob.

Udover de traditionelle features for jobsøgning og opslag af annoncering, har vi udviklet to markante ændringer i jobdatabasen.

Selvbetjening og online betaling ved jobannoncer

Selvbetjening og online betaling.
Al indtastning som jobannoncør foregår efter login og ved selvbetjening. Men yderligere har vi udviklet en betalingsløsning, så annoncen kan afregnes direkte. Formålet er selvsagt, at forenkle den administrative byrde for sekretariatet.

Ligeledes har vi udviklet et særligt kundeflow til offentlige kunder, der dels skal faktureres med e-faktura/digital, dels ikke skal afregnes med “stykpris”, men periodisk.


Hybrid løsning – entry level jobdatabase

Det er næsten indlysende, at en fuld feature jobdatabase trods alt har en månedlig pris…og for en nystartet jobportal og/eller etn mindre organisation, kan det være for byrdefuldt.

Specifikt af denne årsag, har vi udviklet en løsning, der tilbyder et primæssigt entry level alternativ til den store, stand-alone jobdatabase.

– dvs en prismæssigt attraktiv tjeneste, med mulighed for tilkøb af features efter behov.

Prisen er ca 1/3 af stand-alone databasen, dog afhængigt af hvilke features, der skal indgå.
Rekvirer listen over hybrid databasens features nedenfor, ligesom du her også kan bede om den fulde feature liste for stand-alone jobdatabasen.

Løsningen kan i takt med at annonceomfanget vokser, migreres gnidningsfrit til en fuld egen installation med alle features, individuelle opsætninger og på egen url.

Tjenesten er en hosted service – udbudt som en del af en fælles server løsning.

Placeringen er på url´en “mine-job.jobmaskinen.dk”.

Designet vil være fuldt og helt efter jeres ønske baseret på standard WordPress funktionalitet. Grundopsætning u/b ift fonte, farver, billeder, logo mm.


Eksempler på live løsninger

Lærerjob

lærerjob.dk

seniorjob databasen er udviklet af dbjob.dk

Seniorjob

seniorjob.dk

job.dsr.dk er udviklet af dbjob.dk

Sygeplejersken

job.dsr.dk